Főoldal       Liturgikus rend       Hitoktatás       Ünnepeink       KapcsolatÜnnepeink


Állandó ünnepek

szeptember   8. Az Istenszülő születése - Kisboldogasszony
14. A Szent Kereszt felmagasztalása

október   1. Az Istenszülő oltalma

november   8. Szent Mihály és Gábor főangyalok
21. Az Istenszülő templomba vezetése

december   6. Szent Miklós püspök
  9. A Szeplőtelen Istenszülő édesanyjának, Annának       csodálatos foganása
25. Jézus Krisztus születése - Karácsony
26. Szűz Mária Istenanyaséga
27. Szent István főszerpap, első vértanú

január   1. Urunk körülmetélése, Nagy Szent Bazil főpap -       polgári újév
  6. Úrjelenés - Vizkereszt
30. Három főpap

február   2. Jézus találkozása Simeonnal - Gyertyaszentelő       Boldogasszony

március 25. Szűz Mária Örömhírvétele

április 23. Szent György nagyvértanú

június 24. Keresztelő Szent János születése
29. Szent Péter és Pál főapostolok

július 20. Szent Illés próféta

augusztus   6. Urunk színeváltozása
15. Az Istenszülő elhunyta és mennybevitele
20. Szent István, Magyarország első apostoli királya
29. Keresztelő Szent János fejevétele

Változó ünnepek

(a Húsvét dátumával együtt mozognak)

Virágvasárnap - Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Nagypéntek - Jézus kereszthalála
Húsvét vasárnap, hétfő, kedd - Jézus feltámadása Áldozócsütörtök - Urunk mennybemenetele
Pünkösd vasárnap - A Szentlélek eljövetele
Pünkösd hétfő - A Szentháromság ünnepe

Megjegyzés:A vastagon kiemelt dátumok kötelező ünnepek!